Stopnie ministranckie

Stopnie ministranckie:

 1. Aspirant i kandydat

 2. Choralista

 3. Ministrant Światła

 4. Ministrant Krzyża

 5. Ministrant Księgi

 6. Ministrant Ołtarza

 7. Ministrant Kadzidła

 8. Ministrant Wody

 9. Ministrant mitry i pastorału

 10. Lektor

 11. Ceremoniarz

Choralista

Główna funkcja choralisty, ministranta śpiewu , związana jest ze śpiewem oraz odpowiedziami w czasie Mszy św., w czasie sprawowania liturgii wykonuje on jednak jeszcze druga funkcje – dzwonienie.

Wychodząc z zakrystii dzwonkiem wiszącym przy drzwiach daje znak, że procesja wyruszyła już w stronę ołtarza.

Podczas Mszy św. ilość i sposób użycia dzwonków nie jest ściśle określony. Wiele diecezji ma swoje tradycje, których nie musi się zmieniać. W naszej parafii obowiązuje następująca formuła:

 1. Trzykrotnie dzwonkiem przed Epiklezą – wyciągnięciem rąk kapłana nad chlebem i winem
 2. Podczas ukazania Hostii – raz gongiem
 3. Podczas ukazania kielicha z Krwią Pańską – raz gongiem
 4. Na przyklęknięcie – trzykrotnie dzwonkiem

Ministrant Światła

Posługa ministranta światła polega na noszeniu świec, zwanych akolitkami, podczas liturgii. Akolici w procesji idą zawsze przed ministarntem niosącym krzyż, a za ministrantami kadzidła. Aby posługa była wykonywana godnie i uroczyście, ministranci światła muszą przestrzagać paru zasad:

 1. Powinni kroczyć i stać prosto jak świeca
 2. Obydwaj powinni nieść świece na tej samej wyskości.
 3. Ministranci światła nigdy nie przyklękają ze świecami.
 4. Podczas czytania Ewangelii zwracają sie twarzą do siebie stojąc w takim miejscu, by nie zasłaniać czytającego, a równocześnie, by nie byli w zbyt dużej odległości od ambony.

Ministrant Ołtarza

Ministrant ołtarza powinien znać wszystkie naczynia liturgiczne, wszystkie części bielizny kielichowej, wiedzieć, gdzie te rzeczy się znajdują, gdzie w razie potrzeby móc je odszukać. Troszczy się on o to, aby święte naczynia i szaty były otaczane wielkim szacunkiem i aby żadne nie poniewierało się porzucone w jakimś miejscu.

Posługa ministranta ołtarza jest jedna z najczęściej spełnianych czynności ministranckich. W każdej Mszy św., nie tylko w uroczystościach, trzeba podawać ampułki, dokonywać obmycia palców kapłana i oczyszczenia kielicha. Dlatego tę umiejętność zdobywa juz kandydat na ministranta. Choć formację pogłębiającą związaną z ta posługą będzie przeżywał dopiero po kilku latach, to jednak od początku musi umieć te czynności poprawnie wykonywać.

Do posługi ministranta ołtarza należą następujące funkcje: rozkładanie kielicha, podawanie ampułek, obmycie rąk kapłana, oraz usługiwanie do pateny. W czasie swojej posługi ministranci powinni prezentować postawę skupienia, w czasie rozdawania Komunii św. powinni być skupieni na posłudze, a nie na rozglądaniu się na boki.

Ministrant Księgi

Posługa ministranta księgi związana jest z dwiema ksiegami liturgicznymi: mszałem i lekcjonarzem. Te księgi są bardzo ważne gdyż:

 1. Służą do sprawowania świętych czynności.
 2. Zawierają fragmenty Pisma św.
 3. Zawierają teksty modlitw Kościoła, przez które oddaje się cześć Bogu
 4. Są własnością wspólnoty parafialnej
  Ich wygląd zewnętrzny ma podreslać wielkość i godność liturgii.


Aby dobrze sprawować swoją funkcję, ministrant księgi powinien:
– trzymając mszał ustawiać się z boku kapłana, tak aby nie zasłaniać mikrofonu i kapłana wiernym.
– nie przewracać stron mszału za pomocą zakładek; służą one do zaznaczania tekstu.
– przed Mszą św. zaznaczyć wszystkie modlitwy odmawiane przez Celebransa

 

Liturgia na dzisiaj

Msze Święte

NIEDZIELA: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00

DZIEŃ POWSZEDNI: 7.00, 17.00 – czas zimowy (18.00 – czas zimowy).

Kancelaria parafialna

Czwartek i piątek: 17:00 – 18:00 (Czas zimowy – 16:00 – 17:00)

Sobota: 8:30 – 10:00

W niedzielę i święta nieczynna.

Konto parafialne

Nr konta: 87 8046 0002 2001 0001 1442 0001
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim