Intencje mszalne

Intencje Mszy Świętych od 18 października do 24 października 2021 r.

# Poniedziałek – 18. października – Święto św. Łukasza

 • 07.00 – O Boże błog. dla Pawła z racji rocznicy urodzin.
 • 07.00 – +Janinę Sobieszuk i Piotra
 • Ks. Tomasz Kowalik – * Mariannę Gilową – gregorianka (ogłosić wieczorem)
 • 18.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 18.00 – +Edwarda, Mariana, Rodziców i Rodzeństwo

# Wtorek – 19. października – bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 07.00 – +Władysława Jeża (7 r.śm.), Marka Jeża (14 r.śm.)
 • 07.00 – +Włodzimierza Michalaka (30 dz.śm.) of. uczestnicy pogrzebu.
 • 18.00 – +Zbigniewa (3 r.śm.)
 • 18.00 – +Hannę Kraszewską of. Pracownicy firmy geodezyjnej LEVEL w Siedlcach

# Środa – 20 października – Św. Jana Kantego

 • 07.00 – O uzdrowienie ks. Jerzego Janowskiego.
 • 07.00 – +Mirosława Madeja of. Mama.
 • 18.00 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 • 18.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 18.00 – O łaskę zdrowia dla Koleżanki Agnieszki

# Czwartek – 21. października

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 07.00 – +Annę Szczupłowską (2 r.śm.) of. Rodzice.
 • 07.00 – +Macieja Krasińskiego of. Ciotki Elżbieta i Teresa z Rodzinami.
 • 18.00 – Dzięk. – błag. w 40-tą rocz. ślubu Alicji i Mariana Małaszuków i o Boże błog. dla Dzieci i Wnuków.
 • 18.00 – +Jana Grochołę (2 r.śm.)

# Piątek – 22. października – Św. Jana Pawła II

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 07.00 – +Mariannę (1 r.śm.), Stanisława, Rodziców obu stron.
 • 07.00 – +Jerzego Drzymowskiego of. Mieszkańcy ul. Żeromskiego
 • 18.00 – O Boże błog. dla Pauli z racji rocznicy urodzin.
 • 18.00 – +Kamila Ryndaka of. Koleżanki i Koledzy z Podstawówki.

# Sobota – 23. października

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 07.00 – +Aleksandrę (49 r.śm.), Genowefę i wszystkich zmarłych z rodz. Sekutów i Miłoszów.
 • 07.00 – Za zmarłych polecanych w Wypominkach
 • 18.00 – Dzięk. – błag. w 50-tą rocz. ślubu Marii i Krzysztofa Borysiuków i o Boże błog. w Rodzinie.
 • 18.00 – +Marię i Antoniego Kwasków.

# Niedziela – 24 października XXX niedziela zwykła

 • 07.00 – O Boże błog. dla Anny i Leszka z racji kolejnej rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa i opiekę M.B. dla rodziny
 • 07.00 – +Mariannę Koczkodaj (11 r.śm.), Józefa Koczkodaja, Jana Jurkiewicza i Franciszka Prokopiuka.
 • 09.00 – O Boże błog. dla Grażyny i Sławomira z racji 35 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
 • 09.00 – +Helenę (8r.śm.), Jana, Annę, Edwarda, Mieczysława, z rodz. Rodaków.
 • 11.00 – Za Parafian
 • 11.00 – Dzięk. – błag w 80 -tą rocz. urodzin Krystyny Rolla
 • 17.00 – O Boże błog dla Barbary i Tadeusza Kowalskich z racji 45 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa
 • 17.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.

Intencje Mszy Świętych od 11 października do 17 października 2021 r.

# Poniedziałek – 11. października

 • 07.00 – +Janusza Żochowskiego (2 r.śm.)
 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 18.00 – +Teresę (5 r.śm.), Stanisława Kopciów, o. Krzysztofa Kopcia OMI i Eugeniusza Kaznowskiego
 • 18.00 – +Barbarę Kościuczyk (2 r.śm.)

# Wtorek – 12. października

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 07.00 – Dzięk. – błag. w 53 rocz. ślubu Barbary i Piotra z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków. of. Jubilaci.
 • 07.00 – +Jadwigę Michalak of. KRK zel. Teresy Kudzio
 • 18.00 – +Rafała Barana (46 r.śm.)
 • 18.00 – +Leszka Sałatę of. Mieszkańcy ul. Słowackiego

# Środa – 13. październik – Bł. Honorata Koźmińskiego

 • 07.00 – +Janinę, Kazimierza Mochniejów, zmarłych Rodziców i z Rodziny.
 • 07.00 – +Janinę Sobieszuk of. Janina i Zbigniew Smoter
 • 18.00 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • 18.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 18.00 – +Włodzimierza Michalaka

# Czwartek – 14. października

 • 07.00 – +Henryka Frączka, zmarłych Rodziców i z Rodziny.
 • 07.00 – +Janusza Jastrzębskiego of. Henryka i Stanisław Mielnikowie
 • 18.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 18.00 – +Anielę, Jana i Romana Szymanków

# Piątek – 15. października – Św. Teresy od Jezusa

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 07.00 – O Boże błog. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Andrzeja Kalinowskiego z racji 70 rocz. urodzin.
 • 07.00 – +Wiesławę Ostapowicz (30 dz.śm.) of. uczestnicy pogrzebu
 • 18.00 – Dzięk. – błag.z racji 79 rocz. urodzin Marianny z prośbą o Boże błog. dla Jubilatki, jej dzieci i wnuków.
 • 18.00 – +Helenę, Henryka, Tadeusza, Edwarda, z rodz. Jakubowskich.

# Sobota – 16. października – Św. Jadwigi Śląskiej

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 07.00 – +Kazimierza Karwowskiego of. Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podst. nr 1
 • 07.00 – +Włodzimierza Michalaka (30 dz.śm.) of. Rodzina Lazurków
 • 16.00 – Ślub: Agnieszka Zarzycka – Bartłomiej Czyż
 • 18.00 – +Katarzynę Celińską (11 r.śm.) of. Mąż Jerzy
 • 18.00 – O Boże błog. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Józefa z racji 50 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa

# Niedziela – 17. października XXIX niedziela zwykła

 • 07.00 – +Mariannę Niewęgłowską (10 r.śm.)
 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 09.00 – +Edwarda, Mariana, Tomasza, z rodz. Śledziów i Kajdów.
 • 09.00 – +Urszulę Jurczyk
 • 11.00 – Za Parafian.
 • 11.00 – O Boże błog. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Tomasza Maliszewskich z racji 50 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
 • 11.00 – Dzięk. – błag. w 18 rocz. urodzin Julii
 • 15.00 – Ślub: Joanna Madej – Arkadiusz Łabecki
 • 17.00 – +Mariana i Franciszkę Żentałów

Intencje Mszy Świętych od 04. października do 10 października 2021 r.

# Poniedziałek – 04. października – Św. Franciszka z Asyżu – Misje

 • 07.00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla Edyty i Marcina z racji 2 rocz. zawarcia sakr. małżeństwa z prośbą o opiekę Matki Bożej dla córki Hanny z racji 1 rocz. urodzin.
 • 07.00 – +Petronelę, Ferdynanda, Waldemara Grochowskich.
 • 07.00 – +Józefa Magiera (r.śm.)
 • Ks. Tomasz Kowalik – +Mariannę Gilową – gregorianka (ogłosić wieczorem)
 • 18.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 18.00 – Dzięk. – błag. w kolejną rocz. urodzin dla Marka

# Wtorek – 05. października – Św. Faustyny – Misje

 • 07.00 – +Rodziców: Stanisławę, Mariana i zmarłych Dziadków
 • 07.00 – +Krystynę (20 r.śm.) i Włodzimierza Kowalików, Anielę i Franciszka Zieńczuków
 • 18.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 18.00 – +Zofię Petkowicz

# Środa – 06. października – Misje

 • 07.00 – O Boże błog. dla Artura z racji urodzin i imienin
 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 07.00 – Dzięk – błag. imieninowo – urodzinowa Artura Michalskiego
 • 18.00 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • 18.00 – +Tadeusza (29 r.śm.), Rodziców obojga stron i zm z rodz. Stolarczyków i Krawczyków.
 • 18.00 – +Ewę Luty of. Zbigniew i Janusz Luty z Rodzinami

# Czwartek – 07. października – N.M.P. Różańcowej – Misje

 • 07.00 – +Mariana Strojka (6 r.śm)
 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka
 • 07.00 – +Mariannę i Adolfa Szczygielskich
 • 18.00 – O Boże błog dla Sióstr KRK zel. Elżbiety Antkiewicz.
 • 18.00 – Za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne

# Piątek – 08. października – Misje

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 07.00 – +Janusza Jastrzębskiego
 • 07.00 – +Mariannę i Adolfa Szczygielskich
 • 18.00 – Dzięk. – błag. w 93 rocz. urodzin Reginy Madyjewskiej
 • 18.00 – +Czesława (4 r.śm.), Mariannę, Leszka, Mieczysława, z rodz. Małoszuków i Koźluków.

# Sobota – 09. października – Misje

 • 07.00 – +Henryka Pączka
 • 07.00 – +Kazimierza Zyszczyka of. Rodzina Obrębskich
 • 16.00 – Za Pary Małżeńskie Parafii
 • 16.00 – Dzięk – błag w 40 rocz. ślubu Grazyny i Mariana Protaś
 • 18.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 18.00 – +Tadeusza Górnego, Rodziców, Helenę, Józefa, Bolesława Banatów i Dziadków.

# Niedziela – 10. października XXVIII niedziela zwykła – MISJE

 • 07.00 – +Janinę Dąbrowską (10 r.śm.)
 • 07.00 – Dzięk. – błag. – urodzinowa Jakuba i Łukasza
 • 09.00 – O Boże błog. dla Małgorzaty i Tomasza z racji 15 rocz. zawarcia Sakr. Małżeństwa
 • 09.00 – +Anielę, Romana i Jana Szymanków.
 • 11.00 – Za Parafian
 • 17.00 – Za Ojczyznę
 • 17.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.

Intencje Mszy Świętych od 27 września do 03 października 2021 r.

# Poniedziałek – 27. września – Św. Wincentego a Paulo

 • 07.00 – +Henryka Pączka
 • 07.00 – +Dusze w czyśćcu cierpiące
 • 07.00 – +Antoniego Szczupłowskiego (30 dz.śm.) of ucz. pogrzebu
 • 18.00 – +Wiesława Krawczyka
 • 18.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka

# Wtorek – 28. września – Św. Wacława

 • 07.00 – +Helenę i Stanisława Kowalczyków
 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka
 • 18.00 – +Janusza Waisa, Danutę, z rodz. Waisów i Burczaniuków
 • 18.00 – +Hannę Kraszewską of. Koleżanki i Koledzy z firmy geodezyjnej LEVEL w Siedlcach

# Środa – 29. września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka
 • 07.00 – +Rodziców: Stanisławę, Józefa, Andrzeja Blicharzów, ich Rodziców i Rodzeństwo obu stron
 • 07.00 – +Czesława Kota of. Rodzina Chromików.
 • 18.00 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • 18.00 – O Boże błog. dla ks. Michała z racji imienin of. Legion Maryi
 • 18.00 – +Michała i Jego Rodziców Mariannę i Michała

# Czwartek – 30. września – Św. Hieronima

 • 07.00 – Dzięk. – błag w 18-tą rocz. urodzin Aleksandry Blicharz i Boże Błog. w Rodzinie of. Rodzice
 • 07.00 – +Hieronima Frankowskiego (im.) i Rodziców obu stron
 • 18.00 – +Czesława (22 r.śm.) i Mariannę Cienkuszów z rodz. Cienkuszów i Strojków.
 • 18.00 – +Henryka Paszkowskiego – zakończenie gregorianki

# Piątek – 01. października – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 • 07.00 – + Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 07.00 – +Jadwigę Bober (6 r.śm.), Zygmunta (24 r.śm) i ich Rodziców
 • Ks. Tomasz Kowalik – Mariannę Gilową – gregorianka (ogłosić wieczorem)
 • 18.00 – +Siostry KRK pod wezwaniem św. Teresy zel. Teresy Kudzio
 • 18.00 – Dzięk – błag. w intencji ks. Michała of. Apostolat Margaretka i Złota Róża.

# Sobota – 02. października – Aniołów Stróżów

 • 07.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka.
 • 07.00 – +Janusza Jastrzębskiego
 • 07.00 – +Radosława Zarzyckiego (30 dz.śm.) of. uczestników pogrzebu
 • 18.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa z prośbą o nawrócenie grzeszników.
 • 18.00 – Dzięk. – błag w 15 – tą rocz. urodzin Gabrysi
 • 18.00 – +Mariannę Wawrzaszek (6 r.śm.)

# Niedziela – 03. października XXVII niedziela zwykła – MISJE ŚWIĘTE

 • 07.00 – +Lidię Gil (im.), Stanisławę, Tadeusza, Mirosława, Kazimierza, Rodziców i z Rodziny.
 • 07.00 – Dzięk. – błag w 50 – tą rocz. urodzin Zbigniewa Gila
 • 09.00 – +Krystynę Zbirską (10 r.śm.), Stanisława, Szymona Zbirskich, Ryszarda, Zbigniewa i z rodz. Rusinków
 • 09.00 – Dzięk. – błag w 9 rocz. zawarcia Sakramentu małżeństwa Anny i Arkadiusza z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla dzieci
 • 11.00 – Za Parafian
 • 11.00 – Dzięk. – błag w 25 – lecie Sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Mariusza Kubickich.
 • 17.00 – +Zygmunta, Czesławę, Wojciecha Jabłońskich, z rodz. Jabłońskich, Sowów i Stefanię Saran
 • 17.00 – +Jarosława Mleczka – gregorianka

Intencje Mszy Świętych od 20 września do 26 września 2021 r.

# Poniedziałek – 20. września – Św. Męczenników Koreańskich

 • 07.00 – +Zbigniewa Wierzchowskiego
 • 07.00 – +Kamila Ryndaka of. Matka chrzestna z Rodziną
 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka
 • 18.00 – +Mariannę i Antoniego Wilczków (r.śm.)
 • 18.00 – +Ewę Luty of. Anna Mazurek

# Wtorek – 21. września – Święto Św. Mateusza

 • 07.00 – +Henryka Bieleckiego (6 r.śm.), Stanisławę i Jana
 • 07.00 – +Jolantę Budzicką w urodziny
 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka
 • 18.00 – +Henryka Kołtuna (40 r.śm.), Rodziców obojga stron, Dziadków, Braci: Zdzisława i Jana
 • 18.00 – +Grzegorza, Zbigniewa, z rodz. Śliczniaków.

# Środa – 22. września

 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka
 • 07.00 – +Henryka Pączka
 • 07.00 – +Kamila Ryndaka of. Rodzina Cieniuchów.
 • 18.00 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • 18.00 – +Rodziców obojga stron: Franciszkę i Nikodema, Franciszka, Franciszkę, Henryka, z rodz. Grochowskich i Zabielskich
 • 18.00 – +Kazimierza Zyszczyka of. Teresa Belniak z Rodziną

# Czwartek – 23. września – Św. Ojca Pio

 • 07.00 – +Zofię Petkowicz
 • 07.00 – +Radosława Zarzyckiego
 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka
 • 16.00 – Ślub: Renata Strojek i Zbigniew Koczkodaj
 • 18.00 – +Zmarłych Wypominkowa
 • 18.00 – +Rodziców: Sabinę i Antoniego, Leokadię i Władysława, Leszka i Tadeusza

# Piątek – 24. września

 • 07.00 – Dzięk – błag. w intencji Adama w 10 rocz. urodzin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i powrót do zdrowia.
 • 07.00 – +Kamila Ryndaka of. rodz. Cioków, Bernatów i Mazurków.
 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka.
 • 18.00 – +Stanisławę Sawczuk (4 r.śm.)
 • 18.00 – +Czesławę Konarską

# Sobota – 25. września

 • 07.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka.
 • 07.00 – +Janusza Jastrzębskiego
 • 14.00 – Ślub: Monika Bołba i Michał Ozimek
 • 15.00 – Ślub: Katarzyna Pańko i Paweł Leszcz
 • 18.00 – +Annę Bobruk, Stanisławę, Helenę Kalinowskich.
 • 18.00 – +Stanisława (13 r.śm.) i Teresę Kopciów, Ks. Krzysztofa i Eugeniusza Kaznowskiego

# Niedziela – 26. września XXVI niedziela zwykła

 • 07.00 – +Stanisława Nowakowskiego i zm. z rodziny
 • 07.00 – +Rodziców: Józefa (r.śm.) i Mariannę Lelaków, oraz ich Rodziców
 • 09.00 – +Mieczysława Banasiaka (18 r.śm.) i zm. z Rodziny
 • 09.00 – +Henryka Kobiałko (12 r.śm.), Rodziców, Rodzeństwo i z Rodziny
 • 11.00 – Za Parafian (Chrzty)
 • 11.00 – +Henryka Paszkowskiego – gregorianka.
 • 17.00 – +Tadeusza (3 r.śm.), Zofię, Jolantę, z rodz. Żurawskich i Popiołków.
 • 17.00 – +Wandę i Tadeusza Koczkodajów.