Legion Maryi

Historia Legionu Maryi.


Wspólnota osób świeckich znana pod nazwą Legionu Maryi zawiązała się 7 września 1921r. w Wigilię Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Irlandzkim Dublinie. Założycielem Legionu był Sługa Boży Franciszek Duff, który z ks. Michaelem Toherem i 15 kobietami powołał Zjednoczenie Matki Bożej Miłosierdzia nazwane później Legionem Maryi. 

Zarówno nazwę, ideę organizacyjną, jak i symbole przyjęto od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich. W następnych latach Legion Maryi powstał w Szkocji, Anglii, Walii, Indiach i w U.S.A. W kolejnych dziesięcioleciach dotarł na inne kontynenty, ciesząc się poparciem Papieży. Dziś obecny jest w 160 krajach.

W Polsce powstał w 1979r. Założycielem był br. Anatol Kaszczuk.

W naszej Parafii św. Anny i bł. Męczenników Podlaskich powstało prezydium w dniu 22 lutego 2002r. pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej Pośredniczki Łask, dzięki ks. Proboszczowi Henrykowi Domańskiemu, który zaprosił ks. Józefa Sarżyńskiego z Lublina. Mówił on o Legionie Maryi jako wspólnocie Maryjnej. To zainteresowało kilka osób, więc poszliśmy na pierwsze spotkanie do sali pod Kościołem. Prowadziły je legionistki z innej parafii, rozdawały Cudowne Medaliki i obrazki. Po tym spotkaniu zapragnęliśmy służyć Maryi, naśladować Jej Cnoty: Pokorę i Posłuszeństwo. Najpierw był 3 – miesięczny okres próbny. Spotkania prowadziły: s. Jasia z Kurii Lubartów i s. Gienia z prezydium z Kocka. Następnie Przyrzeczenie Legionowe złożyło 8 sióstr i 1 brat. Na Prezydenta została wybrana s. Alicja Baran na I kadencję (3 lata), później drugim prezydentem została s. Wiesława Zalewska, a obecnie prezydentem jest s. Wiesława Siłuszyk. Pierwszym Kierownikiem duchowym został ks. Proboszcz Henryk Domański, następni byli: ks. Marcin Todorski, ks. Sebastian Bisek, ks. Szczepan Skorupski, ks. Janusz Sutryk, ks. Krzysztof Korolczuk, ks. Artur Suska, ks. Mirosław Stańczuk, ks. Proboszcz Kanonik Henryk Och i ks. Michał Rodak.

Obecnie w prezydium jest 9 sióstr i 2 braci. W okresie próbnym jest 1 siostra. Mamy 30 sióstr wspomagających i jednego brata, z którymi spotykamy się na zebraniach raz w miesiącu w II czwartek. Są naszym dobrym wsparciem duchowym i spotykamy się na Uroczystościach Legionowych.

Legion to niepokonana armia Maryi. Matka Boża jest z nami, kieruje naszym życiem, jest naszą Opiekunką i Hetmanką. Maryja dodaje nam zapału do pracy apostolskiej. Na zadania apostolskie przeznaczone są dwie godziny w tygodniu. To nasza służba Matce  Bożej. Chorzy, ubodzy, cierpiący, których odwiedzamy w domach, w szpitalu, w Domu Pomocy Społecznej w Ustrzeszy, także na nas czekają. Rozdajemy Cudowne Medaliki, Różańce, wspólnie się z nimi modlimy. Ze względu na pandemię wstrzymane są odwiedziny.

Legioniści od początku prowadzą modlitwę Różańcową z rozważaniami w niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00. W I soboty miesiąca prowadzimy Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Co roku jest organizowane przez Wyższą Radę Komicjum Jerycho Różańcowe. Prowadzą je legioniści i włączają się wszystkie wspólnoty i parafianie. Modlimy się w różnych intencjach. Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Legionowej na Jasną Górę i w Rekolekcjach legionowych w Siedlanowie. Jedna z Sióstr zna język migowy i pomaga osobom głuchoniemym w załatwianiu spraw urzędowych. Prowadzimy Różaniec święty za zmarłych na prośbę rodziny. Rozmawiamy o Legionie Maryi z różnymi ludźmi i zachęcamy do wstąpienia do wspólnoty.

W 20 – tą rocznicę powstania prezydium w naszej parafii, dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za otrzymane Łaski Boże, za Opiekę Maryi, Niepokalanej Pośredniczki Łask, za kierowników duchowych, którzy nas Legionistów umacniali duchowo i prosimy o Błogosławieństwo Boże, o Światło i Dary Ducha Świętego, o Opiekę Maryi Niepokalanej dla kierowników duchowych, którzy nami kierowali, dla ks. Proboszcza Kanonika Henryka Ocha, ks. Michała Rodaka oraz członków czynnych i wspomagających.

Liturgia na dzisiaj

Msze Święte

NIEDZIELA: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00

DZIEŃ POWSZEDNI: 7.00, 17.00 – czas zimowy (18.00 – czas zimowy).

Kancelaria parafialna

Czwartek i piątek: 17:00 – 18:00 (Czas zimowy – 16:00 – 17:00)

Sobota: 8:30 – 10:00

W niedzielę i święta nieczynna.

Konto parafialne

Nr konta: 87 8046 0002 2001 0001 1442 0001
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim