Informacje dotycząca uroczystej beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej

Czcigodni Księża,

Komitet Organizacyjny do spraw beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej przekazał następujące informacje:

Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.

Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna będzie również delegacja gości z Watykanu, jak również zaproszeni przewodniczący episkopatów Europy oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze Mszy Świętej beatyfikacyjnej wezmą udział przedstawiciele duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce (3 kapłanów). W uroczystości będą także uczestniczyły reprezentacje zakonów oraz reprezentanci wiernych świeckich z poszczególnych diecezji (50 osób)

Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie mieć charakter skromny i godny. Godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego XX wieku, skromny – gdyż oprawa uroczystości musi – także w wymiarze symbolu – odpowiadać czasom pandemii i jej konsekwencjom w wymiarze duchowym, społecznym, ekonomicznym i sanitarnym.

W związku z trwającą pandemią i obowiązującymi przepisami sanitarnymi liczba osób bezpośrednio uczestniczących w beatyfikacji będzie bardzo ograniczona. Możliwość uczestnictwa w uroczystości mają wyłącznie osoby posiadające kartę wstępu. Wobec tego zwracamy się z prośbą i zachęcamy wszystkich zainteresowanych beatyfikacją do łączności duchowej poprzez media. Beatyfikacja będzie transmitowana przez telewizję publiczną.

Komitet Organizacyjny poinformował, że oprócz Księży Biskupów, 3 księży zaproszonych do koncelebry i 4 osób świeckich, które będą mogły uczestniczyć w uroczystości wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej (za zaproszeniami imiennymi) Diecezja otrzymała 50 kart wstępu do rozdysponowania wśród diecezjan według uznania Księdza Biskupa. Są to karty wstępu w sektorach, znajdujących się przed Świątynią Opatrzności Bożej. Wszystkie są miejscami siedzącymi

Decyzją Księdza Biskupa Kazimierza w pierwszej kolejności część tych kart zostanie przekazana księżom, którzy chcieliby uczestniczyć w beatyfikacji (jednak bez możliwości koncelebrowania Eucharystii), a część kart zostanie rozdysponowana wśród delegacji z grona osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Zwracam się zatem z prośbą do Czcigodnych Księży o poinformowanie mnie, najpóźniej do 25 sierpnia o chęci uczestniczenia w beatyfikacji.

 

Informuję także, że dla pielgrzymów przyjeżdżających:

  1. samochodami osobowymi – zostaną wskazane ogólnodostępne parkingi na terenie Warszawy;
  2. komunikacją publiczną – zostaną przekazane informacje o możliwych sposobach sprawnego dojazdu komunikacją publiczną ZTM do miejsca celebry;
  3. autokarami – zostaną zabezpieczone miejsca parkingowe w pobliżu miejsca celebry. Będzie także możliwość dojazdu do samej Świątyni Opatrzności Bożej, wysadzenia pielgrzymów oraz pozostawienia autokaru
    we wskazanym lub przez siebie wybranym parkingu w innej części miasta.   

Dlatego jeżeli byłoby zapotrzebowanie na karty parkingowe dla autokaru, to bardzo proszę o przesłanie takiej informacji do Kurii, najpóźniej do 16 sierpnia br.

Z wyrazami szacunku

 

Ks. Jan Babik

           Kanclerz Kurii

image_printDrukuj